שינוי חברתי עכשיו

אחת ממטרותי ב"אסימונים" ובאתר "הכלכלי חברתי התנהגותי הומניסטי" שלי הינה יצירת שינוי חברתי.

אני מאמין שדרך הסדנאות שלי "קסמים ואושר כלכלי" , דרך הקריאה באתר, ודרך שאר הפעילויות שלי כולל התנדבויות (מתנדב ה- "עמותת פעמונים" וב- "עמותת ניצוצות"), אני תורם לשינוי תודעה אישי, שינוי תודעה כלכלי ובכך תורם לשינוי במדינת ישראל.

אני מאמין שאזרחים הלוקחים אחריות על מצבם הכלכלי, לוקחים גם אחריות על חייהם (ולהיפך).

אני מאמין שהסתכלות עמוקה על הגורמים המשפיעים על חיינו היום, שמקורם גם בעברנו התרבותי (עולים, מהגרים, שואה, עקורים ) וגם האישי (ילדות, בית ספר, משפחה) , והבאת תשומת הלב וריפוי למכאובים אלה, מייצרת בהדרגה חברה חדשה ובריאה יותר, טובה יותר, סבלנית ומקבלת יותר.

אני מאמין שכל אחד שעובר תהליך של "ריפוי" ביחס לעצמו, גדילה, מעבר מתחושת "הישרדות" לתחושת "שפע" ומ- "קורבנות" ל"מנהיגות", לא רק שמשנה את חייו, אלא משפיע על כל הסובבים אותו במעגלים קרובים ורחוקים.

אני מאמין שאלו שיקראו באתר, ובוודאי אלו שיגיעו לסדנאות ולתהליכים ב "אסימונים", לא רק יזכו לפריצה אישית וכלכלית לעצמם, אלא גם ישפיעו על ריפוי ושיפור סביבתם והחברה הישראלית בכללה.

אני מאמין שאזרחים המשפרים את חייהם הכלכליים, לוקחים אחריות על מצבם, גם יכולים לעזור ולתרום לאחרים בחברה הישראלית. שכסף המגיע לאנשים ולמקומות הנכונים, יכול לעזור לשינוי לטובה ולעזרה הדדית. האנשים המגיעים לסדנאותי, הם אכן כאלו שבאו לעשות "טוב" בעולם, והשיפור הכלכלי יאפשר להם לעשות עוד הרבה מזה.

ואחרון חביב, אך לא פחות חשוב.

אני מאמין שאזרחים טובים ומודעים יותר, יכולים לתבוע מהפוליטקאים, ממשרתי הציבור, שאכן ישרתו אותנו בנאמנות, בצדק, ומתוך מסירות לתפקידם. ללא משוא פנים, הפלייה, ורמיה.

אזרחים טובים יותר, מובילים לממשל ודמוקרטיה טובה יותר ויציבה.

מאמין שהאתר הזה ותהליכי הליווי שלי, תורמים למדינה, הרבה מעבר למימד האישי, וגם לתרומתם הכלכלית לי (אנשים משלמים לי כסף :-)).

האני מאמין שלי – קטע קצר מסדנת קסמים ואושר כלכלי